Witamy na stronie klubu KS GLORIA

Głównym i nadrzędnym celem działalności Klubu Sportowego Gloria w Katowicach jest
promowanie, upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działy

Nadchodzące Wydarzenia

O Nas

Głównym i nadrzędnym celem działalności Klubu Sportowego Gloria w Katowicach jest
promowanie, upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Galerie

Mikołajkowy turniej piłki nożnej 14.12.2018

Mikołajkowy turniej piłki ręcznej 07.12.2018

Obóz 25.06.2018

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 6 – Piana Party

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 1

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 2

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 3

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 4

Obóz 25.06.-08.07.2018 część 5

Obóz 4.8.2018-17.8.2018 

Obóz 04.08.-17.08.2018 część 4 – chrzest obozowy

Obóz 04.08.-17.08.2018 część 1

Obóz 04.08.-17.08.2018 część 2

Obóz 04.08.-17.08.2018 część 3

Program KS GLORIA

– Docieranie do środowisk dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i defaworyzowanych
o niskim statusie materialnym
– Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
– Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży.
– Organizowanie zajęci i obozów sportowych.
– Prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w zakresie
przestrzegania przez dzieci i młodzież, szkoleniowców i działaczy dobrych obyczajów
sportowych oraz współżycia społecznego.
– Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym,
ogólnokrajowym, województwa, diecezji, dekanatu, parafii.
– Inicjowanie i prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej na temat działalności
Klubu.
– Wychowanie członków Klubu na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
nawiązując do niezmiennych i uniwersalnych wartości olimpijskich oraz tradycji kultury
fizycznej, w której harmonia ducha i ciała umacnia pokój i przyjaźń między ludźmi.
– Zapobieganie narkomanii i innym patologiom społecznym.
Realizowane zadania:
– Prowadzenie sekcji drużyn piłki ręcznej mężczyzn:
a) II liga
b) juniorzy rocznik 2003 i młodsi
– Prowadzenie sekcji kulturystycznej i fitness.

Wyślij Pytanie

Znajdziesz Nas

Lubiny 9
Katowice

Nr Tel: 601-208-313

603-193-850