Witamy na stronie klubu KS GLORIA

Głównym i nadrzędnym celem działalności Klubu Sportowego Gloria w Katowicach jest
promowanie, upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.